zpět

Společnost  LISTAV spol. s r.o.  realizovala v letech 2002 - 2003 výstavbu

 bytového domu

„ R U M U N S K Á „

Jedná se o novou výstavbu bytového domu v ulici Rumunská č.p.660, č.or.8, v Karlových Varech, který je navržen pětipodlažní se suterénním garážovým stáním.

V objektu jsou 3 nebytové a 23 bytových jednotek různých velikostních kategorií – od garsonky až po velkoprostorové byty. Dispoziční řešení a velikost bytů i jednotlivých místností a jejich vybavení  vycházelo z požadavku budoucího majitele.

Výstavba byla realizována v souladu se zákonem č. 72/1994 sb., o vlastnictví bytů v jeho platném znění, který upravuje spoluvlastnictví budovy a vlastnictví nebytových jednotek a bytů v ní. Vlastník bytu, nebytového prostoru i garáže, která se nachází v této budově, je zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy a odpovídající části pozemku. 

Veškeré jednotky byly dokončeny a předávány do osobního vlastnictví a následně zapsány do katastru nemovitostí.

Informace Vám rádi poskytneme osobně v sídle firmy, na telefonu nebo na internetových stránkách.

zpět